II A w Kłodzku

Dnia 14 listopada 2018 klasa II LA o profilu mundurowym uczestniczyła w 2 szkoleniu w ramach edukacji wojskowej. Zajęcia odbywały się na terenie JW 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych: zabezpieczenie medyczne pola walki, strzelectwa i budowy broni, taktyki działania na polu walki, musztry i sztuk walki. Mundurowi z Prudnika, ramię w ramię, współdziałali z młodzieżą z ZSP z Kłodzka pod czujnym okiem kadry zawodowej batalionu i opiekunów mjr K.Kopczyńskiego i S.Hajdeckiego.